PROJEKAT BEOGRADSKI AERODROM NIKOLA TESLA

PROJEKAT BEOGRADSKI AERODROM NIKOLA TESLA
Jedan od onih projekata na koje smo veoma ponosni jeste izgradnja novog aerodroma Nikola Tesla. ATOS je na ovom projektu prisutan više od 10 godina u oblasti Protivpožarnih vrata. Trenutno već dve godine izvodimo radove na izgradnji novih terminala i kapaciteta aerodroma. Naša profesionalnost i tehnološka rešenja nas stavljaju u prvi plan kada su u pitanju mega projekti od javnog značaja. 

Older post Newer post