NOVI SHOWROOM & NOVA LOKACIJA

NOVI SHOWROOM & NOVA LOKACIJA
Usled konstantnog rasta naše kompanije i podizanja standarda usluga i proizvoda prinuđeni smo da odgovorimo novim SHOW ROOM prostorom za prezentaciju naših proizvoda. Kako je iskustvo pokazalo kako bi klijent dobio potpun utisak o proizvodu odlučili smo se da show room bude u sklopu naše fabrike kako bi klijent mogao da se lično uveri u proizvodni proces naših vrata. Posetite nas na adresi: RATKA RESANOVIĆA 1D, BEOGRAD.

Older post