TEKUĆI PROJEKTI

Minimalizam u dizajnu je estetski pristup koji se fokusira na smanjenje elemenata i suvišnosti kako bi se postigla jednostavnost, čistoća i funkcionalnost.

Minimalizam u dizajnu je estetski pristup koji se fokusira na smanjenje elemenata i suvišnosti kako bi se postigla jednostavnost, čistoća i funkcionalnost.

Atos vrata su primer minimalističkog dizajna koji ističe jednostavnost, čistoću i funkcionalnost. Njihov dizajn se oslanja na suštinske elemente, eliminirajući suvišne detalje i fokusirajući se na osnovne komponente.1. Jednostavnost: Atos vrata imaju čistu i jednostavnu geometriju bez suvišnih ukrasa ili složenih detalja. Linije su ravne i jasno definisane, čime se postiže minimalistčki izgled.2. Čistoća: Vrata su izrađena od visokokvalitetnih materijala, često sa glatkim, jednostavnim površinama koje su lako održavati i čistiti. Ova čistoća doprinosi elegantnom i modernom izgledu.3. Funkcionalnost: Iako su estetski jednostavna, Atos vrata su izuzetno funkcionalna. Njihova konstrukcija omogućava glatko otvaranje i zatvaranje, a kvalitetni materijali osiguravaju trajnost...

Read more →


Ugljesa Tesinic
klizna pp vrata atos klizna protivpožarna vrata atos klizna protivpozarna vrata atos

Ling Long Bira ATOS! Sigurnost Od Požara Na Prvom Mestu

Dok se gradi buduća fabrika guma Ling Long u Zrenjaninu, pažnja se usmerava na bezbednost, uključujući i zaštitu od požara. Ključni deo tog plana je odabir Atos-a za protivpožarna vrata. Evo zbog čega je Ling Long izabrao Atos za ovaj važan segment svog projekta:1. Garantovana Bezbednost od Požara: Ling Long prepoznaje važnost protivpožarne zaštite, posebno u industriji guma. Atos je poznat po svojim visokokvalitetnim protivpožarnim vratima koja pružaju efikasnu zaštitu od požara, čuvajući ljude i imovinu.2. Sertifikovani Kvalitet: Atos-ova protivpožarna vrata su sertifikovana u skladu sa svetskim standardima za bezbednost od požara. Ling Long je želeo brend koji garantuje pouzdanost...

Read more →