Primena

Nakon usvajanja novog zakona o zaštiti od požara i pratećih regulativa i uredbi, Protivpožarna Vrata i ostali proizvodi kao osnovno sredstvo u borbi od širenja požara nalazi svoju primenu u sektorima:

  • gradjevinarstva
  • industrije
  • energetskih pogona

Primarni zadatak protivpožarnih elemenata jeste da obezbedi integritet odre-đene protivpožarne zone kako bi se bezbedno obavila evakuacija objekta, a kao sekundarni zadatak jeste da se obezbedi ostatak objekta od materijalne štete koja bi bila prouzrokovana požarom.

Klasifikacija PP elemenata se vrši na osnovu vremenskog koeficijenta odnosno vremena potrebnog da vrata zadrže integritet kako same konstrukcije vrata tako i protivpožarne zone koju štiti.

  • EI 30
  • EI 60
  • EI 90
  • EI 120 
  • EI 180 

Ispitivanje I klasifikaciju vrata obavlja za to akreditovana naučna insti-tucija, na teritoriji Republike Srbije atestiranje vrata vrši IMS Beograd.