Sertifikati

Sertifikati

Ispitivanje – atestiranje protivpožarnih i sigurnosnih vrata

Za sva protivpožarna vrata izvršeno je ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 na Institutu IMS, u Laboratoriji za fiziku u Beogradu.

ATOS VRATA su atestirana i na zvučnu izolovanost takođe na Institutu IMS u Beogradu gde smo ostvarili rezultat od 42 dB što nas svrstava u kategoriju specijalnih vrata sa premium karakteristikama proizvoda. 

Uz sva naša vrata dobija se prateća atestna pločica sa neophodnim po-dacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost predmetnih vrata… kao i prateća atestna dokumentacija. Sva vrata se reatestiraju u zakonom odredjenom roku.

U zavisnosti od specificnosti objekta ili protivpožarne zone postoji potreba za različitim tipovima i dimenzijama vrata.

 • Jednokrilna puna čelična vrata
 • Dvokrilna puna čelična vrata
 • Jednokrilna delimično zastakljena vrata
 • Dvokrilna delimično zastakljena vrata
 • Jednokrilna vrata sa prestrujnom PP-žaluzinom
 • Dvokrilna vrata sa prestrujnom PP-žaluzinom
 • Jednokrilna čelična obložena drvo dekorom
 • Dvokrilna čelična obložena drvo dekorom
 • Klizna jednokrilna čelična vrata
 • Klizna dvokrilna čelična vrata
 • Protivpožarne fiksne stene

Svaki tip vrata poseduje odgovarajući atest!


Старији пост

Оставите коментар

Имајте на уму да коментари морају бити одобрени пре него што буду објављени